PRZYKŁADOWE EFEKTY GRAFICZNE

KOŁYSANIE po najechaniu kursorem.
Możliwa regulacja czasu kołysania, opóźnienia, zapętlenie, zmiana wyzwalacza

ROZJAŚNIENIE po najechaniu kursorem.
Możliwa regulacja czasu kołysania, opóźnienia, zapętlenie, zmiana wyzwalacza

ROZCIĄGNIĘCIE po najechaniu kursorem.
Możliwa regulacja czasu kołysania, opóźnienia, zapętlenie, zmiana wyzwalacza

WSTRZĄŚNIĘCIEpo najechaniu kursorem.
Możliwa regulacja czasu kołysania, opóźnienia, zapętlenie, zmiana wyzwalacza

WSTRZĄŚNIĘCIEpo najechaniu kursorem.
Możliwa regulacja czasu kołysania, opóźnienia, zapętlenie, zmiana wyzwalacza